Odpověď starosty na POSTUP PRACÍ NA KAŇKU- HALDY.

//začátek citace//
Dobrý den, vyžádal jsem si stanovisko firmy. Vím, že tam nedávno proběhla kontrola od hygienika, která byla naprosto v pořádku. Současné počasí není v žádném případě tak nepříznivé (prašnost), aby docházelo k abnormálnímu roznosu prachu (jehož zdroje jsou tam už roky). Průběžně prší…Minulý rok by to bylo mnohem horší

Nicméně zasílám stanovisko realizační firmy a schválený harmonogram prací.

Práce na akci Sanace odvalu dolu Kuntery probíhají dle stanoveného harmonogramu.

Práce mají být ukončeny do konce září nikoliv do konce srpna viz. Příloha harmonogram prací.

Prašnost v lokalitě není dána probíhajícími pracemi. Do tělesa odvalu se zatím nezasáhlo, tedy aktivace kontaminovaného prostoru nenastala, není tedy pravdou, že došlo ke stržení hrany haldy dle dopisu Osadního výboru.

Probíhá pravidelné měření prašnosti dle projektu.

Okamžik aktivace kontaminovaného prostoru bude nahlášen na Okresní hygienickou stanici, osadnímu výboru i investorovi.

Dnes byly zahájeny práce na podloží zdi a vlastní výstavba zdi bude probíhat v příštím týdnu. Předpokládaná doba dokončení zdi je 28.7.2017

Následně dojde k aktivaci kontaminovaného prostoru, stržení hrany odvalu a následně jeho zakrytí dle projektu.

Práce v kontaminovaném prostoru bude probíhat v rozsahu 7 až 10ti dnů. Plánujeme tyto práce provádět za příznivého počasí tedy v době, kdy nebude sucho a prašnost se tím pádem sníží. V průběhu prací v kontaminovaném prostoru bude zajištěno zkrápění pracovního prostoru.

Shrnutí: veškeré práce probíhají v souladu s hygienickými předpisy, dle projektové dokumentace a dle schváleného Harmonogramu prací a za stálého dohledu všech dotčených orgánů.

Bc. Martin Starý, DiS.
starosta
Městský úřad Kutná Hora
tel.: 327 710 100
//konec citace//


Mozaika - Kaňk, z.s.
Kaňk 13, 284 04 Kutná Hora

Mozaika (budova bývalé školy na Kaňku)
Kaňk 243, 284 04 Kutná Hora

předsedkyně sdružení: Jaroslava Veselá, tel. 728 080 794, mozaika.kank@centrum.cz
IČ: 26664658, DIČ: CZ26664658

správce webu: Pavlína Šimůnková